AKTUALNOŚCI

Sprawdziliśmy prace z półfinału uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zapraszamy do zakładki Wyniki.

Zadania na półfinale rozwiązywało 492 uczniów. Maksymalny wynik na półfinale otrzymało siedmiu uczniów:
Tomasz Foryś ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu
Tymon Jezionek ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku
Mateusz Król ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie
Tymoteusz Rogacki ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni
Gabriel Kiciński z Gimnazjum nr 25 w Gdańsku 
Mateusz Scharmach z Gimnazjum nr 24 w Gdyni 
Jakub Wójcik z Gimnazjum nr 2 w Słupsku
Serdecznie gratulujemy!

Komisja Konkursowa zakwalifikowała do półfinału:

uczniów szkół podstawowych, którzy z zestawów zadań domowych uzyskali co najmniej 38 punktów,

uczniów gimnazjów, którzy z zestawów zadań domowych uzyskali co najmniej 30 punktów.

Listy uczniów zakwalifikowanych do półfinału:

szkoła podstawowa

gimnazjum

Listy uczniów w podziale na miejsca odbycia się półfinału:
I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Szarych Szeregów 15, w Słupsku

szkoła podstawowa

gimnazjum
Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, w Słupsku

szkoła podstawowa

Bardzo prosimy przybyć na półfinał o godzinie 13.45 i zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania.

 

W związku z pokryciem się terminów planowanego półfinału i konkursu kuratoryjnego z informatyki, zmieniliśmy termin półfinału.
Zatem informujemy, że

PÓŁFINAŁ LIGI MATEMATYCZNEJ
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się
w czwartek 16 lutego 2017r. o godz. 14.00

Przygotowaliśmy dwa miejsca odbycia się półfinału:
w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Szarych Szeregów 15, w Słupsku
w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, w Słupsku.

Sprawdziliśmy trzeci zestaw zadań domowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zapraszamy do zakładki Wyniki.

Przygotowaliśmy czwarty zestaw zadań domowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rozwiązania prosimy przesłać do 15 LUTEGO na adres:

Instytut Matematyki
Akademia Pomorska w Słupsku
Ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 SŁUPSK
z dopiskiem „LIGA MATEMATYCZNA” 

Sprawdziliśmy drugi zestaw zadań domowych.

Zapraszamy do zakładki Wyniki.

Sprawdziliśmy pierwszy zestaw zadań domowych.

Zapraszamy do zakładki Wyniki.

Przygotowaliśmy trzeci zestaw zadań domowych. Rozwiązania prosimy przesłać do 15 STYCZNIA na adres:
Instytut Matematyki
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 SŁUPSK
z dopiskiem „LIGA MATEMATYCZNA”

Przygotowaliśmy drugi zestaw zadań domowych. Rozwiązania prosimy przesłać do 15 GRUDNIA na adres:
Instytut Matematyki
Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 SŁUPSK
z dopiskiem „LIGA MATEMATYCZNA”

W związku z problemami z dostępem do strony Ligi Matematycznej, za które przepraszamy, przesuwamy termin przesłania pierwszego zestawu zadań do piątku 18.11.2016.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Instytutu Matematyki:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

okladka