AKTUALNOŚCI

XVI FINAŁ LIGI MATEMATYCZNEJ
odbędzie się w poniedziałek 24 kwietnia 2017r. o godz. 10.00

 

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na Akademii Pomorskiej w Słupsku w AULI 1 oraz AULI 2, ul. Kozietulskiego 6-7, II piętro

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Akademii Pomorskiej w Słupsku w sali 28 (parter) i sali 49 (I pietro), ul. Kozietulskiego 6-7.

Wjazd na parking od ul. Westerplatte oraz od ul. Kozietulskiego. Bardzo prosimy przybyć na finał o godzinie 09.45 i zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania.


Na uroczyste rozdanie nagród laureatom oraz dyplomów wszystkim finalistom zapraszamy również 24 kwietnia 2017r. ok. godz. 15.30 w AULI 2, Instytut Matematyki, ul. Kozietulskiego 6-7.

Listy uczniów zakwalifikowanych do finału:


Komisja Konkursowa zakwalifikowała do finału:

  • uczniów szkół podstawowych, którzy łącznie uzyskali co najmniej 78 punktów,
  • uczniów gimnazjów, którzy łącznie uzyskali co najmniej 68 punktów,
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy łącznie uzyskali co najmniej 43 punkty.

 

Sprawdziliśmy czwarty zestaw zadań domowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy do zakładki Wyniki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WARSZTATY LIGI MATEMATYCZNEJ!

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych odbędą się 23.03.2017 (czwartek) godz. 12.00-14.00 w sali 67 w Instytucie Matematyki, ul. Kozietulskiego 6-7, Słupsk.

Warsztaty dla uczniów gimnazjum odbędą się 16.03.2017 (czwartek) godz. 12.00-14.00 w sali 67 w Instytucie Matematyki, ul.Kozietulskiego 6-7, Słupsk.

Warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędą się 30.03.2017 (czwartek) godz. 12.00-14.00 w sali 68 w Instytucie Matematyki, ul. Kozietulskiego 6-7, Słupsk.

Sprawdziliśmy trzeci zestaw zadań domowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy do zakładki Wyniki.

Sprawdziliśmy prace z półfinału uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zapraszamy do zakładki Wyniki.

Zadania na półfinale rozwiązywało 492 uczniów. Maksymalny wynik na półfinale otrzymało siedmiu uczniów:
Tomasz Foryś ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu
Tymon Jezionek ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku
Mateusz Król ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie
Tymoteusz Rogacki ze Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni
Gabriel Kiciński z Gimnazjum nr 25 w Gdańsku 
Mateusz Scharmach z Gimnazjum nr 24 w Gdyni 
Jakub Wójcik z Gimnazjum nr 2 w Słupsku
Serdecznie gratulujemy!

Komisja Konkursowa zakwalifikowała do półfinału:

uczniów szkół podstawowych, którzy z zestawów zadań domowych uzyskali co najmniej 38 punktów,

uczniów gimnazjów, którzy z zestawów zadań domowych uzyskali co najmniej 30 punktów.

Listy uczniów zakwalifikowanych do półfinału:

szkoła podstawowa

gimnazjum

Listy uczniów w podziale na miejsca odbycia się półfinału:
I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Szarych Szeregów 15, w Słupsku

szkoła podstawowa

gimnazjum
Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, w Słupsku

szkoła podstawowa

Bardzo prosimy przybyć na półfinał o godzinie 13.45 i zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania.

 

W związku z pokryciem się terminów planowanego półfinału i konkursu kuratoryjnego z informatyki, zmieniliśmy termin półfinału.
Zatem informujemy, że

PÓŁFINAŁ LIGI MATEMATYCZNEJ
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędzie się
w czwartek 16 lutego 2017r. o godz. 14.00

Przygotowaliśmy dwa miejsca odbycia się półfinału:
w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Szarych Szeregów 15, w Słupsku
w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, w Słupsku.

Sprawdziliśmy trzeci zestaw zadań domowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zapraszamy do zakładki Wyniki.

Przygotowaliśmy czwarty zestaw zadań domowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rozwiązania prosimy przesłać do 15 LUTEGO na adres:

Instytut Matematyki
Akademia Pomorska w Słupsku
Ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 SŁUPSK
z dopiskiem „LIGA MATEMATYCZNA” 

Sprawdziliśmy drugi zestaw zadań domowych.

Zapraszamy do zakładki Wyniki.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Instytutu Matematyki:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

okladka