AKTUALNOŚCI

Komitet Organizacyjny zakwalifikował do półfinału:

uczniów szkół podstawowych (bez klasy 7), którzy z zestawów zadań domowych uzyskali co najmniej 31 punktów,

uczniów klasy 7 szkoły podstawowej i gimnazjów, którzy z zestawów zadań domowych uzyskali co najmniej 31 punktów.

Listy uczniów zakwalifikowanych do półfinału:

szkoła podstawowa

gimnazjum

Listy uczniów w podziale na miejsca odbycia się półfinału:
I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Szarych Szeregów 15, w Słupsku

szkoła podstawowa

gimnazjum
Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, w Słupsku

szkoła podstawowa

gimnazjum

Bardzo prosimy przybyć na półfinał o godzinie 13.45 i zabrać ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania.

Informujemy, że czasie półfinału w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7 w Słupsku, będzie możliwość nabycia książek "Zostań mistrzem matematyki. Zbiór zadań z Ligi Matematycznej z rozwiązaniami. Tom I-III".

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Instytutu Matematyki:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

okladka