AKTUALNOŚCI

Informujemy, że

XVII FINAŁ LIGI MATEMATYCZNEJ IM. Zdzisława Matuskiego
odbędzie się w poniedziałek 16 kwietnia 2018r. o godz. 10.00

 w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, w Słupsku.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Instytutu Matematyki:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

okladka