AKTUALNOŚCI

Instrukcja obsługi aplikacji Teams – przesyłanie plików i dołączenie do spotkania on-line:
Instrukcja aplikacji Teams

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Akademii Pomorskiej:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

mistrz3