Archiwum

 

SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM LICEUM  
  całość 1997    
  całość 1998    
  całość 1999    
  całość 2000    
2001/2002 2001/2002 2001/2002  
2002/2003 2002/2003 2002/2003  
2003/2004 2003/2004 2003/2004  
2004/2005 2004/2005 2004/2005  
2005/2006 2005/2006 2005/2006  
    2006/2007  
  całość 2007/2008    
2008/2009 2008/2009 2008/2009  
półfinał  finał półfinał  finał finał  
2009/2010 2009/2010 2009/2010  
X  XI  XII półfinał  finał X  XI  XII półfinał  finał X  XI  XII I  finał  
2010/2011 2010/2011 2010/2011  
X  XI  XII  półfinał  finał X  XI  XII  półfinał  finał X  XI  XII  I  finał  
2011/2012 2011/2012 2011/2012  
X  XI  XII  półfinał  finał X  XI  XII  półfinał  finał X  XI  XII  I  finał  
2012/2013 2012/2013 2012/2013  
X  XI XII półfinał  finał X  XI XII półfinał  finał X  XI XII I  finał  
2013/2014 2013/2014 2013/2014  
X XI XII półfinał finał X XI XII półfinał finał

X XI XII I finał

 
  Laureaci XIII Finału    
2014/2015 2014/2015 2014/2015  
X XI XII półfinał finał X XI XII półfinał finał X XI XII I finał  
  Laureaci XIV Finału    
2015/2016 2015/2016 2015/2016  
X XI XII półfinał finał X XI XII półfinał finał X XI XII I finał  
  Laureaci XV Finału    
2016/2017 2016/2017 2016/2017  
X XI XII półfinał finał X XI XII półfinał finał X XI XII I finał  
  Laureaci XVI Finału    
2017/2018 2017/2018 2017/2018  
X XI XII półfinał finał X XI XII półfinał finał X XI XII I finał  
  Laureaci XVII Finału    

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Instytutu Matematyki:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

okladka