Wyniki

ROK 2021/2022

Wyniki pierwszego zestawu zadań domowych
Wyniki pierwszego i drugiego zestawu zadań domowych
Wyniki pierwszego, drugiego i trzeciego zestawu zadań domowych

Wyniki pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego zestawu zadań domowych

Wyniki finału

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Akademii Pomorskiej:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

mistrz3