O Lidze

Pomysłodawcami Ligi Matematycznej organizowanej od 1996 roku są nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Słupsku - Piotr Gumienny i Zdzisław Matuski. Od roku 2001 współorganizatorem Ligi Matematycznej jest Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Początkowo Liga przeznaczona była dla uczniów szkół podstawowych (jeszcze ośmioletnich). Obecnie kierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

 

15 stycznia 2012 roku odszedł Zdzisław Matuski. Chcąc zachować życzliwą pamięć o Nim Komitet Organizacyjny Ligi Matematycznej podjął w roku 2012 decyzję o nadaniu konkursowi nazwy ,,Liga Matematyczna im. Zdzisława Matuskiego''.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Instytutu Matematyki:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

okladka