O Lidze

Pomysłodawcami Ligi Matematycznej organizowanej od 1996 roku byli nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego i I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Słupsku - Piotr Gumienny i Zdzisław Matuski.
Od roku 2001 współorganizatorem Ligi Matematycznej był Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, od roku szkolnego 2019/2020 jest Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Początkowo Liga przeznaczona była dla uczniów szkół podstawowych (jeszcze ośmioletnich). Potem kierowana była do uczniów wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie, zgodnie z reformą szkolną, obejmuje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

15 stycznia 2012 roku odszedł Zdzisław Matuski. Chcąc zachować życzliwą pamięć o Nim Komitet Organizacyjny Ligi Matematycznej podjął w roku 2012 decyzję o nadaniu konkursowi nazwy ,,Liga Matematyczna im. Zdzisława Matuskiego''.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Akademii Pomorskiej:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

mistrz4p