Regulamin
 1. Komitet Organizacyjny konkursu Liga Matematyczna im. Zdzisława Matuskiego tworzą pracownicy Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa.
 3. Konkurs składa się z eliminacji, półfinału i finału.
 4. Eliminacje trwają od października do grudnia. Uczestnik ma do rozwiązania trzy serie po 5 zadań. Za każde rozwiązanie uczeń może otrzymać od 0 do 3 punktów.
 5. Praca napisana na papierze kancelaryjnym powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, dane szkoły i ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela.
  Rozwiązania należy dostarczyć na adres:
  Instytut Matematyki
  Akademia Pomorska w Słupsku
  ul. Kozietulskiego 6-7
  76-200 Słupsk
  z dopiskiem Liga Matematyczna
  do 15 następnego miesiąca.
 6. Po każdej serii zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej lista uczestników z ilością zdobytych punktów.
 7. Do półfinału Komitet Organizacyjny kwalifikuje osoby, które przysłały wszystkie zestawy zadań domowych oraz uzyskały odpowiednią łączną ilość punktów. O liczbie półfinalistów decyduje Komitet Organizacyjny.
 8. W półfinale uczestnik ma do rozwiązania zestaw 5 zadań, z których każde oceniane jest od 0 do 10 punktów. Półfinał trwa 90 minut.
 9. Do finału Komitet Organizacyjny kwalifikuje uczestników z największą ilością punktów zdobytych w eliminacjach i półfinale. O liczbie finalistów decyduje Komitet Organizacyjny.
 10. W finale uczestnik ma do rozwiązania zestaw 5 zadań, z których każde oceniane jest od 0 do 10 punktów. Finał trwa 90 minut.
 11. O końcowej lokacie uczestnika decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich etapach konkursu. Tytuł laureata uzyskują osoby z największą liczbą punktów. O liczbie laureatów decyduje Komitet Organizacyjny.
 12. Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
 13. Udział w Lidze Matematycznej oznacza zgodę prawnego opiekuna uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do ocenienia nadesłanych prac konkursowych, kwalifikacji do półfinału i finału, a także zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Ligi Matematycznej imienia, nazwiska, nazwy szkoły oraz punktacji z wszystkich etapów konkursu. Do rozwiązań zestawu z października należy dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Komitet Organizacyjny.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Instytutu Matematyki:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

okladka