Regulamin

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6

 1. Komitet Organizacyjny konkursu Ligi Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego tworzą pracownicy Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 2. Komisję Konkursową Ligi Matematycznej im. Zdzisława Matuskiego tworzą pracownicy Instytutu Nauk Ścisłych i Technicznych Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów uczestnictwa.
 4. Konkurs składa się z eliminacji, półfinału i finału.
 5. Eliminacje trwają od października do grudnia. Uczestnik ma do rozwiązania trzy serie po 5 zadań. Za każde rozwiązanie uczeń może otrzymać od 0 do 3 punktów.
 6. Praca napisana na papierze kancelaryjnym powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, dane szkoły i ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela (napisane czytelnie).
  Rozwiązania należy dostarczyć na adres:
  Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
  Akademia Pomorska w Słupsku
  ul. Arciszewskiego 22 d
  76-200 Słupsk
  z dopiskiem Liga Matematyczna
  do 19 następnego miesiąca.
 7. Po każdej serii zadań zostanie opublikowana na stronie internetowej lista uczestników z liczbą zdobytych punktów.
 8. Do półfinału Komitet Organizacyjny kwalifikuje osoby, które przysłały wszystkie zestawy zadań domowych oraz uzyskały odpowiednią łączną liczbę punktów. O liczbie półfinalistów decyduje Komitet Organizacyjny.
 9. W półfinale uczestnik ma do rozwiązania zestaw 5 zadań, z których każde oceniane jest od 0 do 10 punktów. Półfinał trwa 90 minut.
 10. Do finału Komitet Organizacyjny kwalifikuje uczestników z największą liczbą punktów zdobytych w półfinale. O liczbie finalistów decyduje Komitet Organizacyjny.
 11. W finale uczestnik ma do rozwiązania zestaw 5 zadań, z których każde oceniane jest od 0 do 10 punktów. Finał trwa 90 minut.
 12. O końcowej lokacie uczestnika decyduje suma punktów uzyskanych we wszystkich etapach konkursu. Tytuł laureata uzyskują osoby z największą liczbą punktów. O liczbie laureatów decyduje Komitet Organizacyjny.
 13. Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
 14. Udział w Lidze Matematycznej oznacza zgodę prawnego opiekuna uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do ocenienia nadesłanych prac konkursowych, kwalifikacji do półfinału i finału, a także zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Ligi Matematycznej imienia, nazwiska, nazwy szkoły oraz punktacji z wszystkich etapów konkursu. Do rozwiązań zestawu z października należy dołączyć Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin rozstrzyga Komitet Organizacyjny.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Pracownicy Akademii Pomorskiej:
dr Irena Domnik
dr Zofia Lewandowska
dr Małgorzata Turowska

WYDAWNICTWO

mistrz4p